Osastonylilääkäri virka, lastenneurologia

Lasten ja nuorten vastuualueella on haettavana osastonylilääkärin virka lastenneurologisessa yksikössä.

Osastonylilääkärin toimenkuvaan kuuluu lastenneurologisen yksikön toiminnan johtaminen, hallinto, kehittäminen, koulutus ja kliininen työ. Työhön kuuluu myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Lastenneurologiseen yksikköön kuuluu lastenneurologinen poliklinikka ja vuodeosasto. Nyt haettavana olevan osastonylilääkärin viran lisäksi lastenneurologisessa yksikössä työskentelee lastenneurologian professori/ylilääkäri, kliininen opettaja, neljä erikoislääkäriä sekä kaksi erikoistuvaa lääkäriä (lastenneurologia ja lastentaudit).

Toivomme hakijalta yhteistyökykyä ja joustavuutta, johtamiskokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi. Arvostamme lisäksi tutkimusmyönteisyyttä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä dosentin pätevyys soveltuvalla erikoisalalla. Virkaan soveltuva erikoisala on lastenneurologia.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa vastuualueen johtaja Jarmo Salo, 08 315 5824 ja lastenneurologian professori, ylilääkäri Johanna Uusimaa, 08 315 5819. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten tulosalue, Lapset ja nuoret, Lastenneurologia
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.