Osastonylilääkärin virka, Anestesia- ja tehohoito - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonylilääkäri, tule töihin Oulun yliopistolliseen sairaalaan! Anestesian ja tehohoidon vastuualueella on avoinna osastonylilääkärin virka Sydän- ja rintaelinkirurgian anestesioiden osaamisalueella. Tervetuloa osaksi huippuammattilaisten joukkoamme!

Osastonylilääkärin tehtäviin kuuluu oleellisena osana oman alueensa perioperatiivisen toiminnan kehittäminen sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta, opetuksesta ja ohjeistuksesta huolehtiminen. Tehtävään kuuluu läheinen yhteistyö toimenpidelääkäreiden kanssa. Sairaanhoitopiirin organisaatio muuttuu 1.1.2022 ja osastonylilääkärinä pääset kehittämään uutta organisaatiota sekä tulevaisuuden sairaalan uusia toimintamalleja yhdessä operatiivisten alojen lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Tehtäviin voi kuulua myös muita erikseen sovittuja hallinnollisia tehtäviä. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja. Aktiivinen ote työn kehittämiseen sekä tieteellinen aktiivisuus osana työn kehittämistä, kokemus ja koulutus hallinnollisista ja kehittämistehtävistä sekä sydänanestesiologian erityispätevyys tai yliopistollisen lisäkoulutusohjelman suoritus katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena osastonylilääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä lääketieteellisen tiedekunnan toteama dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Virkaan soveltuvia erikoisaloja ovat anestesiologia tai anestesiologia ja tehohoito.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Hakuprosessissa arvioidaan tehtävän vaatima osaaminen ja kokemus toiminnan kehittämisestä sekä hakijan soveltuvuus tehtävään. Virkavalinnassa käytetään soveltuvuusarviota. Valintaan vaikuttaa menestyminen haastattelussa. Lopullinen virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vastuualueen johtaja Hanna Rautiainen, p. 040 508 6989 ja vastuuyksikön päällikkö Risto Ahola, p. 040 519 8966.
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Operatiivinen tulosalue, Anestesia ja tehohoito

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Rekommenderade jobb