Skip to main content
test
Överläkare, klinisk fysiologi och isotopmedicin - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en överläkare i klinisk fysiologi och isotopmedicin till Österbottens välfärdsområde.

Behörighetskrav:
Lämplig specialistläkarexamen.
God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål.

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande läkare Reijo Autio
Tel. 040 670 3418
reijo.autio@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb