Överläkare / Specialistläkare - Vasa stad

Överläkare / Specialistläkare - Vasa stad

Vasa stad söker en specialistläkare i psykiatri till en ordinarie tjänst som överläkare vid mentalvårds- och beroendecentret Horisonten.

Horisonten erbjuder icke brådskande, på tidsbokning baserade öppenvårdstjänster som gäller mentala problem och beroendeproblem för 25 år fyllda och äldre Vasabor, invånare i avtalskommunerna samt med betalningsförbindelse även för invånare i andra kommuner.

På Horisonten arbetar två läkare, av vilka den ena ansvarar för missbrukarpsykiatri och den andra för psykiatrisk vård.

Nu söker vi till vårt team en överläkare/specialistläkare i psykiatri för att ansvara för social- och hälsovårdens vuxenpsykiatriska arbete. Uppgifterna utgörs huvudsakligen av terapibedömningar samt konsultationer av allmänläkare inom bashälsovården och av anställda som sköter mentalvård på Horisonten. Inga administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Vi erbjuder en intressant arbetsuppgift, som du får utveckla i samarbete med personalen. Vi möjliggör personlig utveckling genom utbildning av vår personal, en konkurrenskraftig lön och möjligheter att utveckla vår service och vår verksamhet. Vår avsikt är att producera lättillgänglig mentalvårdsservice med låg tröskel. Kom med som en del i vår innovativa arbetsgemenskap, där även distansarbete är möjligt, om du så önskar!

Behörighetskrav är behörighet för i Finland legitimerad läkare och specialistläkare i psykiatri.

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken, språkkunskapsklass I (språkintyg). Vid behov beviljas läkarna dispens från språkkunskapskravet.

Prövotid är sex månader.
Lön: Enligt LÄKTA (lokalt tjänstekollektivavtal).

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd samt ett vaccinationsintyg.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Serviceområdeschef Marja Mustonen, tfn. 040 7569 617 eller marja.mustonen(at)vasa.fi

Social- och hälsosektorn/Mentalvårds- och beroendecentret Horisonten
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Mer om arbetsgivaren