Översättare - Kristinestad

Översättare - Kristinestad

Stadsstyrelsen lediganslår en befattning som
ÖVERSÄTTARE
samt fastställer följande krav och villkor för arbetsavtalet:

Behörighet: En för uppgiften lämplig högre högskoleexamen

Språkkrav: Utmärkta kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

Meriterande: Erfarenhet av kommunala texter. Erfarenhet av simultantolkning.

Prövotid: 6 månader

Lön: Bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd

Översättaren översätter från båda nationalspråken till svenska eller finska beroende på originaltexten. I mindre utsträckning förekommer andra språk.
Anställningen inleds 1.10.2019 eller efter detta enligt överenskommelse så snabbt som möjligt. Ansökningstiden utgår 30.6.2019.

Mera information ges av Niklas Granö, tel. 040 546 5812 eller niklas.grano@krs.fi

Serviceområdet för Livskraft
Adress: Staketgatan 1, 64100 Kristiinankaupunki

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.
Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren