Översättare - Kristinestad

Översättaren översätter från båda nationalspråken till svenska eller finska beroende på originaltexten. I mindre utsträckning förekommer andra språk.

Stadens båda översättare arbetar i team och de översätter förutom åt dotter-samfunden Kristinestads Näringslivscentral Ab och Kristinestads Bostäder FastAb även texter åt K5 -samkommunen samt den gemensamma avfallsnämnden i Teuva (Botniarosk-området).

Kristinestad har en fullständigt tvåspråkig förvaltning. Stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och nämndernas protokoll är på båda språken.


Stadsstyrelsen lediganslår en befattning som översättare samt fastställer följande krav och villkor för arbetsavtalet:

Behörighet: En för uppgiften lämplig högre högskolexamen.

Språkkrav: Utmärkta kunskaper i finska och svenska språken i både tal och skrift.

Meriterande:
- Erfarenhet av kommunala texter
- Erfarenhet av simultantolkning.

Prövotid: 6 månader kan tillämpas

Utredning över hälsotillstånd: Godtagbar utredning över sökandens hälsotillstånd


Ansökningstiden utgår 8.3.2020.

Läs mer

https://www.kristinestad.fi
https://www.kristinestad.fi

Mer om arbetsgivaren

Niklas Granö, direktör för serviveområdet för livskraft. Tel. 040 546 5812 eller niklas.grano@krs.fi

Kristinestad, serviceområdet för livskraft
Adress: PB 13, 64101 Kristiinankaupunki

Kristinestad är en trygg, trivsam och flerspråkig ort att bo och arbeta på. Här finns en havsnära natur, levande landsbygd och mångsidiga möjligheter till fritidssysselsättning. Kristinestad skapar förutsättningar för ett högklassigt boende och livskvalitet. Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad.

Kristinestads stad har 480 anställda inom olika branscher som kontinuerligt vill utveckla stadens service och verksamhetssätt. I egenskap av arbetsgivare vill staden bl.a. satsa på att utveckla personalens kompetens och personalens välbefinnande. Av personalen arbetar 48 % inom vården, 36 % inom utbildningen, 12 % inom tekniska sektorn och 4 % inom den allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig och förvaltningsspråket är svenska. Kristinestad är en rökfri arbetsplats.