Översättare - Finlands Kommunförbund

Översättare - Finlands Kommunförbund

Kommunförbundet söker en

ÖVERSÄTTARE

från finska till svenska.

I arbetet ingår att översätta Kommunförbundets och KT Kommun- arbetsgivarnas texter och att granska översättningar i förbundets översättarteam. Texttyperna varierar från webbtexter och bloggar till avtal och anvisningar om lagtillämpning.

Vi önskar att du har
- lämplig högre högskoleexamen
- kunskaper i svenska på modersmålsnivå och utmärkta kunskaper i finska
- god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig ledigt
- erfarenhet av förvaltningstexter och juridiska texter
- initiativ- och samarbetsförmåga.

Erfarenhet av arbetsmarknadstexter, särskilt kollektivavtal, räknas som merit. Vi värdesätter också Tradosvana och förmåga att över- sätta till finska eller engelska.

Anställningen börjar 1.10.2019 eller enligt överenskommelse. Vi vill ha din ansökan med löneanspråk senast 16.8.2019. Ansökan skickas till registratur@kommunforbundet.fi med rubriken: översättare / kielenkääntäjä.

Kommunförbundet är en rökfri arbetsplats. Mer information om behandlingen av personuppgifter: https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/webbkakor-och-dataskydd

Läs mer

http://www.kommunforbundet.fi

Närmare upplysningar: Barbro Käld, teamledare, tfn 050 596 1247,
eller Veronica Eriksson, translator-koordinator, tfn 050 344 2124, fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi.

Finlands Kommunförbund, Svenska och internationella ärenden
Adress: Andra Linjen 14, 00530 Helsinki

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresse-, service- och utveck- lingsorganisation för kommunerna och städerna i Finland. Också lands- kapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna och andra aktörer med kommunal anknytning omfattas av verksamheten.

Mer om arbetsgivaren