Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja erityisopetukseen, Keinumäen koulu - Esbo stad

Päätoiminen tuntiopettaja erityisopetukseen, Keinumäen koulu. Työtehtävässä on vähintään 16 viikkotuntia.

Haussa erityisopetuksen tuntiopettajia Keinumäen kouluun, Tapiolan kuntouttavat pienluokat 7-9lk. Keinumäen koulu on Espoon kaupungin erityiskoulu, joka vastaa HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla olevien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden, Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen yksikön sairaalakoulupaikkaa tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetuksesta. Lisäksi Keinumäen koulussa ovat jalkautuva Etappiopetus sekä ns. yläkoulun kuntouttavat pienluokat Tapiolan koulun tiloissa.

Koulun nimi ja osoite: Keinumäen koulu, Turuntie 150, 02740 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Asetuksen 9 §:n mukaisesti perusopetusta antavalla opettajalla tulee olla koulun opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Edellytämme valittavalta tuntiopettajalta osaamista moniammatilliseen ja monialaiseen työhön sekä näyttöön perustuvaa onnistunutta pedagogisten tukitoimien käyttöä haastavassa oppilastilanteessa. Valittavalla opettajalla tulee olla käytännön kokemusta yläasteen erityisluokilta (tunne-elämän säätelypulmat) sekä monikulttuurista osaamista. Lisäksi tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme osaamista koulun ulkopuolisen oppimisympäristön hyödyntämisestä opetuksessa sekä monipuolista pedagogista osaamista vaativissa oppilastilanteissa.

Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Lisätietoja

https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/peruskoulut/keinumaen-koulu#section-12143

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Seppo Salminen, p.0503056588
Apulaisrehtori Kira Hurme, p. 0468772686

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Keinumäen koulu

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.


Osoite: Karvasmäentie 10a, 02740 Espoo
Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb