Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus - Lahden kaupunki

Kanervikon koululle haetaan PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA ajalle 1.9.2022 - 31.12.2023 toimimaan sairaalaopetuksen konsultatiivisessa tehtävässä kahden muun konsultoivan erityisopettajan kanssa. Työtehtäviin kuuluu konsultaatio- ja verkostotyö kaikissa Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän kunnissa.

Kanervikon koulu on Lahden kaupungin erityiskoulu, joka toimii Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistöllä. Koulumme on tarkoitettu erikoissairaanhoidossa oleville lasten- ja nuorisopsykiatrian potilaille sekä muille pitkään hoidossa oleville lapsille ja nuorille. Koulumme oppilaat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kunnista.

Palkattavan opettajan työnä on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.

Opettajan työnkuvaa kuuluu konsultaatiotyön ohella toimiminen Kanervikon koulun luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Palkattavan opettajan tulee sitoutua osaamista vahvistavaan pitkäkestoiseen koulutukseen sekä hankkeeseen liittyvään tutkimustyöhön.

Opettajan työnkuvaan kuuluvia työmuotoja ovat puhelin- ja videokonsultaatiot, jalkautuminen koulu- ja kasvuympäristöön, ohjaukselliset keskustelut omalle koululle, työkalut haastavien tilanteiden ratkaisemiseen, työssä jaksamisen tukeminen, koulupalaverit /verkostopalaverit, oppilaan tuen suunnittelu ja arviointi sekä toimenpiteiden ja prosessien seuranta.

Kelpoisuusvaatimuksena on erityisopettajan kelpoisuus. Arvostamme tuntemusta moniammatillisesta verkostotyöstä ja kokemusta vaativan erityisen tuen oppilaiden opettamisesta sekä tuntemusta Päijät-Hämeen alueen sivistys- ja hyvinvointipalveluista. Konsultoivan opettajan on välttämätöntä tuntea sairaalaopetuksen käytäntöjä, olla perehtynyt psyykkisesti huonovointisten oppilaiden opetukseen sekä erilaisiin pedagogisiin ratkaisumalleihin.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 22.8.2022 klo 9.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 24 koulussa. Oppilaita on yli 10 500, opettajia ja avustajia yli 1100.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/kanervikon-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Anne Lindholm, lisätietojen kysyminen ensisijaisesti sähköpostilla, anne.lindholm@lahti.fi, p. 050-559 7950

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Kanervikon peruskoulu

Lahti on tehty kestäväksi

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Hoitajankatu 3 C, 15850 Lahti
Lahden kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb