Päätoiminen tuntiopettaja, erityisopetus

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN ERITYISOPETUKSEEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 9.8.2021-31.12.2021 Vaajakosken yhtenäiskouluun.

Vaajakosken yhtenäiskoulu on uudehkossa koulurakennuksessa toimiva 5.-9. luokkien yhtenäiskoulu. Koulussamme opiskelee noin 560 oppilasta. Henkilökuntaa meillä on noin 50. Olemme aktiivinen koulu. Koulullamme ei ole painotuslinjoja, mutta toteutamme vahvasti mm. Liikkuva koulu -ohjelmaa ja osallistumme erilaisiin projekteihin. Kannustamme oppilaita osallisuuteen ja toimimme myös yhteistyössä huoltajien sekä muiden lähiympäristön toimijoiden kanssa. Toimintakulttuurimme peruskiviä ovat avoin vuorovaikutus ja välittävä ilmapiiri. Tavoitteenamme on tarjota oppilaille innostava ja monipuolinen oppimisympäristö, jossa on turvallista kasvaa ja oppia tietoja ja taitoja. Työyhteisössämme näkyvät vahvasti yhteistyö ja hyvä henki. On ilo olla osa tätä yhteisöä!

Laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin kuuluu Vaajakosken yhtenäiskoulun vl. 7 erityisopetuksesta ja nivelvaiheesta vastaaminen. Lisäksi laaja-alainen erityisopettaja osallistuu koulun oppilashuoltotyöhön.

Kelpoisuusehto on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen. Eduksi katsomme kokemuksen vl. 7-9 oppilaiden kanssa työskentelystä, kokemuksen tuen kolmiportaisuudesta ja vahvat yhteistyötaidot.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lasten kanssatyöskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

.Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

rehtori Paula Huuska, puh. 050 311 8544
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs