Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja, fysiikka - Lahden kaupunki

Tule Lahden lukio Gaudiaan FYSIIKAN PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI ajalle 1.8.2022 - 31.7.2023. Tehtävään kuuluu lukion fysiikan opettajan tehtävät.

Lahden lukio Gaudia aloittaa 1.8.2022 Kannaksen lukion ja Tiirismaan lukion yhdistyessä. Lukio toimii Paavolan kampuksella osin uusissa ja peruskorjatuissa hienoissa tiloissa. Gaudiassa valtaosa reilusta 1300 opiskelijasta opiskelee yleislinjalla. Lisäksi Gaudia tarjoaa valtakunnallisina erityistehtävinä englanninkielistä IB-tutkintoon johtavaa koulutusta sekä kuvataidetta ja musiikkia. Toivomme upeaan työyhteisöömme aktiivista, yhteistyökykyistä ja osallistuvaa opettajaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on fysiikan aineenopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 28.6.2022 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut ja lukiokoulutus kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani.

Lukiokoulutusta järjestetään kahdessa kaupungin lukiossa, joissa opiskelijoita on noin 2100.

Lisätietoja

https://www.gaudialahti.fi/
https://www.lahti.fi/kaupunki- ja paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori Leena Akola, p. 050 539 1680, leena.akola@lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Lahden lukio Gaudia

Lahti on tehty kestäväksi Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä. Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan. Tervetuloa Lahden kaupungille 3 700 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Terijoenkatu 2, 15140 Lahti
Lahden kaupunki - Responsible employer

Rekommenderade jobb