Päätoiminen tuntiopettaja, lisäopetuksen opettaja

Tervetuloa Salpausselän kouluun PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI opettamaan lisäopetuksen oppilaita ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022. Kelpoisuusvaatimuksena on peruskoulun erityisluokanopettajan tai peruskoulun aineenopettajan (arvosana vähintään kolmesta oppiaineesta) kelpoisuus.

Toivomme tehtävään monipuolista ja innostunutta opettajaa, jolla on halu luotsata usein hyvin heterogeeninenkin lisäopetuksen luokka yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tehtävään on kaavailtu 20 - 28 opetustuntia viikossa riippuen opettajan kelpoisuudesta ja kyvykkyydestä opettaa eri oppiaineita.

Salpausselän koulussa on noin 630 oppilasta ja vuosiluokat 7 - 9. Lisäksi koulussa on liikuntaluokat ja luma-luokka, kaksi JOPO-luokkaa sekä lisäopetuksen luokka. Koulumme sijaitsee Salpausselän kupeessa hyppyrimäkien juurella, melkein Lahden keskustassa, hyvien yhteyksien päässä matkakeskuksesta, jossa sijaitsee rautatie- ja linja-autoasema.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.4.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut/salpausselan-koulu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Markku Karjalainen, p. 050 559 7976
Apulaisrehtori Petri Kutinlahti, p. 044 482 6741

Lahden kaupunki, Salpausselän peruskoulu
Osoite: Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs