Päätoiminen tuntiopettaja/LO SIV 04 - Keiteleen kunta

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja haemme joukkoomme uusia asiantuntijoita sekä korvaajia poislähtevien tilalle.

Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä https://www.youtube.com/watch?v=7Cv4aviQnLE.

Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä ja siitä on esimerkkinä Metsäeskarimme; katso https://www.youtube.com/watch?v=rTCihlZJHak&feature=youtu.be.

Nilakan yhtenäiskoulussa on haettavana TUNTIOPETTAJAN/LUOKANOPETTAJAN vakanssi (SIV 04).

Nilakan yhtenäiskoulussa aloitetaan syksyllä 2019 ns. Esi-2 lk tiimin toiminta. Mallissa esi-2 lk oppilaan opettaja olisi sama esi- ja alkuopetuksen ajan. Päällimmäisenä perusteluna mallin kehittämiselle on oppilastuntemuksen parantuminen sekä kodin ja koulun yhteistyön varmistaminen koulupolun alussa.

Vakanssia täytettäessä edellytämme kelpoisuusasetuksen 986 mukaista kelpoisuutta. Vakanssin pätevyysvaatimuksena on luokanopettajan pätevyys. Valinnassa eduksi voidaan katsoa valmius toimia esi-2. luokkien tiimissä tai pätevyys/osaaminen kuvataiteessa, uskonnossa /elämänkatsomustiedossa, fysiikassa, kemiassa tai musiikissa.

Mikäli valittu työskentelee esi- 2. luokkien tiimissä, vakanssi täytetään luokanopettajana (tyyppi on virka), muutoin päätoimisena tuntiopettajana. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Esiluokassa opettavan luokan opettajan hinnoittelutunnus on 40304030/ luokanopettaja.

Vakanssi täytetään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Hakemukset tulee toimittaa 3.6.2019 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 233674). Haastattelut tehtävään järjestetään 5.-7.6.2019 ja niihin kutsutaan erikseen.

Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistumista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

HUOM. Keiteleen kunnassa on nyt samaan aikaan haettavana seuraavat toistaiseksi täytettävät vakanssit: Erityisopettaja SIV 15, Luokanopettaja SIV 04, Kirjastonjohtaja SIV 43, Tsemppiohjaaja SIV 50, Tuntiopettaja/KO SIV 30, Tuntiopettaja/KS kovat SIV 32, Osa-aikainen lastentarhanopettaja SIV 102, Lastentarhanopettaja SIV 119, Lastenhoitaja SIV 116, Koulunkäynninohjaaja SIV 36 sekä Kirjastovirkailijan sijaisuus SIV 44.

Läs mer

https://www.keitele.fi/fi/Varhaiskasvatus-ja-koulutus/Perusopetus

Sivistysjohtaja Ville Ahonen, 040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Keiteleen kunta, Sivistystoimi
Adress: Koulutie 3-4, 72600 Keitele

.

Mer om arbetsgivaren