Päätoiminen tuntiopettaja luokanopetukseen (2 kpl)

Tule Myllypohjan peruskoululle PÄÄTOIMISEKSI TUNTIOPETTAJAKSI LUOKANOPETUKSEEN ajalle 1.8.2021 - 31.7.2022! Haemme kahta opettajaa ja kelpoisuusvaatimuksena on luokanopettajan kelpoisuus.

Myllypohjan peruskoulu on 1-6 vuosiluokkien laadukasta perusopetusta tarjoava koulu Lahden pohjoisella alueella. Olemme vireä ja aikaansaava alakoulu, jolle tunnusomaista on aktiivinen oppilaiden, opettajien ja luokkien välinen yhteistyö sekä iloinen tekemisen meininki. Toivomme, että sinäkin nautit yhdessä tekemisestä ja näet myönteisen ilmapiirin voimavarana niin oppilaille kuin opettajille.

Koulumme tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä yleisopetuksessa että luokkamuotoisessa erityisopetuksessa opiskeleville yhteensä noin 300 oppilaalle. Koulumme saa uudet tilat lähivuosina. Toimintamme on alkanut väistötiloissa elokuussa 2020 ja jatkuu edelleen. Väistötilat sijaitsevat kahdessa toimipisteessä, Ahtialan ja Kunnaksen koulujen yhteydessä. Kunnaksen toimipisteessä lv. 21-22 toimivat vuosiluokat 4-6 ja Ahtialan toimipisteessä 1-3 vuosiluokat. Kunnaksen toimipisteessä toiminnassamme mukana on myös Kunnaksen koulun oppilaat ja henkilöstö.

Työyhteisömme opettajilta toivomme aktiivista, opetussuunnitelmamme innoittamaa ja reipasta otetta opettajan monipuolisilla taidoilla. Odotamme halukkuutta ja vahvaa työotetta työskennellä joustavissa opetusryhmissä, yhteis- ja/tai samanaikaisopettajana sekä olla mukana yhteissuunnittelussa sekä tiimityössä. Arvostamme sinussa, yhteistyökykyisyyttä, monipuolisuutta ja kehittämismyönteisyyttä.

Hakijan eduksi luetaan halukkuus taito- ja taideaineiden opettamiseen (etenkin liikunta, musiikki, käsityö). Kaipaamme sinulta halukkuutta ja kyvykkyyttä opettaa samanaikais- ja luokanopettajana. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen vastaavasta tehtävästä.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole tehtävä voidaan täyttää hakijalla, jolla ei ole kelpoisuutta virkaan.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen liitteeksi, alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 edellyttämä rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävissä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavalta voidaan pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.4.2021 klo 15.00.

Lahden kaupungin perusopetuspalvelut kuuluvat sivistyksen palvelualueelle, joka vastaa opetus-, kasvatus-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä ja koko palvelualueen kehittämisestä. Sivistyksen palvelualue on uudistuva, osaamista arvostava ja aktiivinen yhteistyökumppani. Perusopetusta järjestetään 25 koulussa. Oppilaita on yli 10300, opettajia ja avustajia yli 1000.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Virka-aikana 12. -15.4.21 rehtori Reetta Ahokas, puh. 050 518 0292
reetta.ahokas@lahti.fi
apulaisjohtaja Heidi Korvenoja-Laine
heidi.korvenoja-laine@edu.lahti.fi
apulaisjohtaja Sami Valtonen
sami.valtonen@edu.lahti.fi

Lahden kaupunki, Myllypohjan peruskoulu
Osoite: Opinkatu 4, 15340 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs