Skip to main content
test

Haemme
PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA luokanopetukseen Elomaan koululle ajalle 1.8.2023-30.6.2024.

Kelpoisuus määräytyy opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Hakijan tulee liittää hakemukselle opettajan kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Virassa aloitus 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Hakemukset 31.3.2023 mennessä Elomaan koulun rehtori Petteri Lahdelmalle:
1. Sähköpostitse: petteri.lahdelma@hirvensalmi.fi
2. Postitse: Hirvensalmen kunta, koulutoimisto, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Petteri Lahdelma
petteri.lahdelma@hirvensalmi.fi
050 5959295

Lisätietoja

Hirvensalmen kunta
Osoite: Koulutie 5, 52550 Hirvensalmi

Rekommenderade jobb