Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme

PERUSOPETUKSEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA LUOKANOPETUKSEEN

määräaikaiseen tehtävään ajalle 1.8.2021-31.7.2022 Keltinmäen kouluun.

Keltinmäen koulu on lähikoulu Keltinmäen, Myllyjärven, Ylä-Myllyjärven, Mäyrämäen, Mustalammen ja Taka-Keljon lapsille. Koulullamme on luonnonläheinen ympäristö ja ihanteelliset liikuntaolosuhteet sekä oma uima-allas. Keltinmäen koulu on noin 320 oppilaan koulu, jossa annetaan opetusta 1.-6. luokkien oppilaille. Yleisopetuksen luokkia on 14 ja erityisopetuksen luokkia viisi. Erityisopetusta järjestetään kahdessa alueellisessa pienryhmässä, kahdessa aut-luokassa sekä yksilöllisen opetuksen luokassa. Opetustyön ohella Keltinmäen koulun tiloissa järjestetään lasten ohjattua iltapäivätoimintaa Jälkkärin ja Vertti -toiminnan muodossa sekä useita kerhoja. Koulussa työskentelee rehtori, 22 opettajaa, noin 20 ohjaajaa, kasvatusohjaaja ja koulusihteeri.

Kelpoisuusehto tehtävään on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen. Arvostamme laaja-alaista osaamista, erikoistumista taito- ja taideaineisiin sekä TVT-taitoja. Toimit joustavasti erilaisissa tiimeissä ja toteutat yhteisopettajuutta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

rehtori Päivi Pitko, puh. 050 440 3553
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetus
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs