Skip to main content
test
Päätoiminen tuntiopettaja, luokanopetus, Kuokkala - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Nyt haemme perusopetukseen

LUOKANOPETUKSEN PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

määräaikaiseen sijaisuuteen ajalle 24.10.2022 - 31.7.2023 Kuokkalan yhtenäiskouluun.

Koulun modernit oppimisympäristöt mahdollistavat yhteisopettajuuden. Pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria haluamme kehittää hyödyntäen tilojen suomia mahdollisuuksia. Koulun arvot ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys ja tavoitteellisuus. Mottomme kuuluu "Kuokkalan koulu: hyvä tulla, oppia ja olla." Monikulttuurisessa koulussamme opiskelee monipuolinen joukko oppilaita: 1-9 luokkien yleisopetuksen lisäksi meillä on vammaisopetuksen, valmistavan ryhmän ja joustavan perusopetuksen oppilasryhmiä. Lisäksi kiinteistössä toimivat Kuokkala Svenska Skola, kirjasto sekä nuorisotilat.

Kyseessä on toisen vuosiluokan luokanopettajan sijaisuus. Tuntimäärä 23 tuntia, opetusvelvollisuus 24. Toivomme hakijoilta monipuolista näyttöä tvt:n käytöstä opetuksen tukena, kokemusta inkluusion ja integraation toteuttamisesta käytännössä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja koulumme arvojen kanssa yhtenevää tapaa työskennellä.

Kelpoisuusehto tehtävään on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Markku Juhola, puh. 040 589 0664
sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Perusopetus

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 9000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb