Päiväkodin johtaja - Paltamon kunta

Päiväkodin johtaja - Paltamon kunta

Paltamon kunnan varhaiskasvatus hakee kahta päiväkodin johtajaa vakituiseen työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen.
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista varhaiskasvatuksen johtamisen ja kehittämisen osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, kykyä seurata ja tulkita kustannuksia ja resursseja osana tulosbudjettia sekä asiakaskohtaamis- ja viestintätaitoja. Tehtävä on ammatillisen työn lähijohtamista, joka sisältää myös lapsiryhmätyötä. Työtehtäviin kuuluu myös varhaiskasvatuksen päällikön sijaisena toimiminen

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 §:n mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen 75 §:n mukaisesti kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Palkkaus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaan, lisäksi maksetaan johtajuuslisä. Työaika on 38,75 h/viikko. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Valitun on esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja todistus huumausainetestistä

Hakuaika päättyy 29.5.2019 klo 12.00

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta.

Haastattelut ovat vkolla 24

Haastattelussa esitetään alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset.

Läs mer

http://www.paltamo.fi

Varhaiskasvatuspäällikkö Sirpa Härkönen, sirpa.harkonen@paltamo.fi, p. 044 288 5307

Paltamon kunta, Sivistyspalvelut
Adress: Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo

Paltamon kunta on 3 400 asukkaan pitäjä Oulujärven koillisrannalla. Kainuun emäpitäjässä poltettiin tervaa ja käytiin tervakauppaa jo 1600-luvulla. Jättiläisten Paltamo kasvaa ja menestyy metsästä, Kainuun merestä ja maaperästä. Meillä on tapana etsiä ratkaisuja ja keskittyä mahdollisuuksiin, olla yritteliäitä ja rohkeita. Tarjoamme nelivuodenaikaisen maiseman niin pienille kuin suurille elää ja yrittää. Jättiläisten Paltamossa tehdään tekoja suurella sydämellä. Paltamon kunta on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren