Päiväkodin johtaja

Huittisten kaupungin varhaiskasvatuspalvelut hakee

PÄIVÄKODIN JOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2021 alkaen. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ensisijainen toimipaikka on vuoropäiväkoti Pikku Aino, jossa toimii kolme lapsiryhmää.

Päiväkodin johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuslain 540/2018 31 §:n mukaisesti varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) tai varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuus ja vähintään kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi kelpoisuusehdot täyttävät varhaiskasvatuslain 540/2018 henkilöstöä koskevan siirtymäsäännöksen (75 §) mukaiset hakijat.

Edellytämme työkokemusta varhaiskasvatuksen alalta. Eduksi katsotaan kokemus vuorohoitoyksikön johtamisesta. Lisäksi arvostamme organisointi- ja yhteistyökykyä sekä kykyä vuorohoidon pedagogiikan kehittämiseen. Tehtäväkohtainen palkka on sidottu lapsiryhmien määrään, ollen virkasuhteen alussa 2883,80 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi tai toimittamalla hakemusasiakirjat postitse osoitteella Huittisten kaupunki, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 12.4.2021 klo 12:00.

Tutustu työnantajaan

Varhaiskasvatusjohtaja Terhi Hellström, puh. 044 560 4248, sähköposti terhi.hellstrom@huittinen.fi

Huittisten kaupunki
Osoite: Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen

Suggested jobs