Päiväkodin johtaja, Ainolan päiväkoti

Ainolan päiväkodissa on uudelleen haettavana PÄIVÄKODIN JOHTAJAN vakinainen virka.

Ainolan päiväkodissa on yhdeksän lapsiryhmää, joista neljä toimii ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautinen yksikkö, Varpula, on auki seitsemänä päivänä viikossa, pääsääntöisesti ympäri vuoden. Ainolan päiväkodin johtajana sinulta odotetaan kykyä kehittää ympärivuorokautisen palvelun toimintamallia saumattomaksi osaksi muuta varhaiskasvatuspalvelua. Ainolan johtajalla on vahva rooli uuden ympärivuorokautisen päiväkotiyksikön suunnittelutyössä.

Päiväkodin johtajana vastaat yksikkösi pedagogisesta toimintakulttuurista, pedagogisen työn ja osaamisen johtamisesta, taloudesta, turvallisuudesta ja toiminnan laadusta noudattaen Oulun kaupungin linjauksia ja ohjeita. Toimit tiiviissä yhteistyötä lähialueen päiväkotien ja koulujen kanssa ja olet aktiivisesti mukana alueellisessa toiminnassa eri yhteistyötahojen kanssa. Tehtävässä menestyminen edellyttää sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtamisjärjestelmän mukaista monialaista ja aktiivista toimialueen rajat ylittävää työotetta.

Sinulla on laaja-alaista pedagogista osaamista, varhaiskasvatuksen kokonaisuuden ymmärtämistä sekä johdat tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vahvat henkilöstö- ja verkostojohtamisen taidot, organisointikyky sekä kehittämismyönteisyys ovat ominaisuuksiasi. Lisäksi sinulla on hyvät suomen kielen suulliset ja kirjalliset taidot sekä tieto- ja viestintätekniset taidot. Muu kielitaitosi voidaan katsoa eduksi.

Päiväkodin johtajan kelpoisuusehdot määräytyvät varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 tai 27 § ja 75 § siirtymäsäädösten mukaisesti. Hakijalta edellytetään kasvatustieteen maisterin tutkintoa sekä riittävää johtamistaitoa.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10365/2020 sekä lähetyskuoressa haettavana olevan viran nimi. Hakemus on toimitettava 27.10.2020 klo 15.00 mennessä. Tehtävää aiemmin hakeneet huomioidaan tässä haussa ilman uutta hakemusta.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ainolan-paivakoti/etusivu

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa aluepäällikkö Leena Sankilampi, p. 050 341 3980 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatuspalvelut, Ainolan päiväkoti
Osoite: Koulukatu 1, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka. Oulun kaupunki on savuton työpaikka.