PÄIVÄKOTIAPULAINEN Inarin päiväkoti - Inarin kunta

PÄIVÄKOTIAPULAINEN Inarin päiväkoti

Haemme Inarin päiväkotiin

Päiväkotiapulaisen työloman sijaista ajalle 5.8.2019-31.7.2020. Päiväkotiapulaisen pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat Inarin päiväkodin ryhmien ruokahuollon tehtävät, siivous- ja pyykkihuolto sekä tarpeen mukaan lasten hoito- ja kasvatustehtäviin osallistuminen.

Kelpoisuusvaatimuksena päiväkotiapulaisen sijaisuuteen on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus. Päiväkotiapulaisen tehtävän hoitamisessa tarvitaan sekä suomen- että pohjoissaamenkielen taitoa. Tehtävässä arvostamme hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja, itsenäistä työotetta sekä työkokemusta vastaavista tehtävistä ja lapsiryhmässä työskentelystä. Työaika on keskimäärin 38,75 h/vko. Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 1930,14 euroa, lisäksi maksetaan kokemuslisät sekä Kvtes:n mukaiset etuudet.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset toimitetaan pyydettäessä. Toimeen valittujen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T-lomake) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Inarin kunnan työpaikka on savuton.

Lisätietoja:
päiväkodinjohtaja Marikaisa Laiti puh. 040 1533971
varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä puh. 040 7441210
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@inari.fi

Lisätietoja

http://www.inari.fi

Lisätietoja antaa
päiväkodinjohtaja Marikaisa Laiti puh. 040 1533971
varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
perhepäivähoidonohjaaja Krista Känsälä
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi

Inarin kunta
Osoite: Saarikoskentie 4 b, 99987 Inari

www.inari.fi
Suomen suurin ja kaunein kunta Inari on Suomen kansainvälisin arktisen elämän keskus Pohjois-Lapissa. Inari on monikulttuurinen kasvava yli 6800 asukkaan kunta, jossa on hyvät lentoyhteydet sekä laajat kaupalliset ja julkiset palvelut. Saariselän matkailukeskus, jylhä ja suuri Inarinjärvi sekä mahtavat erämaat harrastusmahdollisuuksineen ympäröivät kuntakeskusta, Ivaloa.
Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa sinulla on mahdollisuus työskennellä pienissä lapsiryhmissä. Arvostamme lasta kunnioittavaa otetta, sujuvaa yhteistyötä henkilöstön kesken sekä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatuksessa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta, kielten rikkautta sekä liikunnan merki-tystä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.
Inarin päiväkodissa luontokasvatus on kiinteä osa arkea. Päiväkotiryhmät sijaitsevat Inarin kylällä, Juutuanvaaran äärellä. Toiminta kumpuaa vuoden kiertokulkuun kyt-keytyvistä teemoista ja paikallisesta kulttuurista. Päiväkodissa arvostamme sensitiivistä, lapsen osallisuuden huomioivaa vuorovaikutusta ja toimintakulttuuria.

Tutustu työnantajaan