Päiväkotityöntekijä

Vaasan kaupunki hakee osa-aikaista päiväkotityöntekijää (25 h/viikko) ruotsinkieliseen ryhmään Malmögårdens daghemiin ajalle 4.11.-31.5.2021.

Malmögårdens daghemiin avataan uusi tilapäinen ryhmä tammikuusta alkaen. Malmöntaloon kuuluu 3 taloa ja siihen kuuluu iso hieno piha, jossa on monipuoliset leikki- ja liikuntamahdollisuudet. Alueella toimii myös suomenkielisiä ryhmiä.

Päiväkotityöntekijän pääasiallisena tehtävänä on vastata yksikön ruokailuista ja vaatehuollosta.
Päiväkotityötekijä osallistuu lasten korkeatasoisen hoitoon, kasvatukseen ja kehittämiseen päiväkodissa. Hän osallistuu myös lastenryhmässä tehtävään työhön yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Pätevyysvaatimuksena on perhepäivähoitajan tai laitoshuoltajan koulutus tai työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Lastentyötekijältä vaaditaan hygieniapassia.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kieli.

Edellytämme aloitteellisuutta ja kykyä itsenäiseen, ammattimaiseen työhön, hyvää tilannetajua sekä kykyä huomioida lapset sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä.

Arvostamme yhteistyökykyä ja itsenäistä harkintakykyä päiväkodin toiminnan ja sen joustavuuden osalta sekä hyviä ihmissuhdetaitoja moniammatillisessa työyhteisössä.

Tarjoamme monipuolisen ja mielenkiintoisen työn varhaiskasvatuksen ammattilaisten muodostamassa työtiimissä. Lisäksi pääset iloisen päiväkotityöntekijöiden tiimiin.

Tehtäväkohtainen palkka on 1876,30 € / kk.
Koeaika on kaksi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Haastattelut pidetään viikolla 51.
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Päiväkodinjohtaja Monica Nyman puh. 040 357 7816

Varhaiskasvatus / Malmögårdens daghem
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sivistystoimen ammattilaisemme kulkevat vaasalaisten lasten ja nuorten rinnalla päiväkodin portilta koulutien viimeiseen kevätjuhlaan saakka. Osaajiemme ansiosta Vaasassa on tarjolla laaja kattaus laadukkaita kulttuuri- ja kirjastopalveluita, liikunnan riemua ja oivalluksia opistoilla – niin nuorille kuin aikuisille.