Skip to main content
test
Päiväkuntoutuksen ohjaaja: geriatrinen osaamiskeskus, Lieksa, Nurmes, Outokumpu/Polvijärvi ... - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun sote kuntayhtymässä on haettavana 6.7.2022 mennessä KOLME (3) Päiväkuntoutuksen ohjaajan tehtävää. Tehtävien sijoituspaikat ovat Lieksa, Nurmes sekä Outokumpu/Polvijärvi

Haemme sosionomia (AMK), geronomia (AMK) tai kuntoutuksen ohjaajaa (AMK).

Ikäihmisille suunnattu päiväkuntoutus on osa geriatrisen osaamiskeskuksen toimintaa. Päiväkuntoutukseen tullaan kuntoutustarpeen arvioinnin kautta yksilöllisin tavoittein. Ryhmät ovat määräaikaisia ja sisältävät fyysisten harjoitteiden lisäksi psyko-sosiaalista kuntoutusta.

Sosiaalialan ammattilaisena sinulla on vastuu päiväkuntoutuksen kokonaisuudesta, sen sisällöistä sekä kehittämisestä yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Meillä on lupa kehittää! Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä innovatiivisuutta. Teemme tiivistä yhteistyötä terapiapalvelujen ammattilaisten kanssa.

Kelpoisuutena tehtävään on Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosionomin/geronomin / kuntoutuksen ohjaajan tehtävissä sekä rekisteröityminen Valviran sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikkiin.

Tehtävät täytetään 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtäväkohtainen palkka on 2625 euroa/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Palvelussuhteeseen valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Lisätietoja antaa palveluesimies Tarja Parviainen, p. 013 3307875. Tehtävää haetaan sähköisesti.

Joensuussa 14.6.2022

Tervetuloa Siun soten ammattilaisten joukkoon! Siun sote tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon integroituja palveluja koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle. Olemme Pohjois-Karjalan suurin työnantaja ja meillä työskentelee noin 7400 sote-alan ammattilaista.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palveluesimies Tarja Parviainen, p. 013 3307875. Tehtävää haetaan sähköisesti.

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb