Päivystävä kaupungineläinlääkäri - Pudasjärven kunta

Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää eläinlääkintähuollon Pudasjärven, Iin, Vaalan ja Utajärven kunnissa sekä Oulun kaupungin Yli-Iin suuralueella. Eläinlääkäreitä on 7 ja eläinlääkärin avustajia 3.

Haemme PÄIVYSTÄVÄÄ KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRIÄ tekemään seuraavia yksittäisiä päivystyksiä pohjoisella päivystysalueella (Pudasjärvi, Ii, Yli-Ii) v. 2021:

25.2.,8.3.,10.3.,7.6.,10.6.,6.7.,8.7.,14.7.,11.8.,16.8.,18.8.,19.8.,24.8.,25.8.,2.9.,6.9.,9.9.,16.9.,25.10.,28.10.,3.11.,4.11.

Päivystys on sekapäivystys. Pieneläimet tulee ottaa vastaan joko Iin tai Pudasjärven vastaanotolla. Suureläimet hoidetaan tilakäynneillä kohtuullisen etäisyyden päässä päivystäen (esim. Oulusta pitäen mahdollista). Vastaanotto- ja tilakäyntien määrä on vähäinen, mutta pitkien etäisyyksien takia yksittäiseen käyntiin voi mennä runsaasti aikaa. Leikkauksiin voi olla saatavissa paikalle eläinlääkärin avutaja osana ajankohdista.

Molempien vastaanottojen varustelutaso on erittäin korkea (klinikkatasoinen). Molemmilla vastaanotoilla on maksuton yöpymismahdollisuus.

Kyseessä ei ole kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4-6 § tarkoittama julkinen hakumenettely.

Arkipäivystyksestä (klo 16-08) maksetaan kahden päivän peruspalkka laskettuna 2/30 x 2906,74 € = 193,78 € + lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus. Kertyvä päivystysvapaa pidetään em. virkamääräyksen mukaisina päivinä, jolloin virka-aikana ei ole työskentelyvelvollisuutta, mutta työskentely on mahdollista, mikäli kiinnostusta myös päiväaikaiseen praktiikkaan em. päivinä on.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Muut ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen ja KVTES mukaisesti.

Kaikki tiedot pyydetään laittamaan hakemukseen, eikä erillisille liitetiedostoille. HAKEMUKSESSA PYYDETÄÄN ILMOITTAMAAN, MITÄ EDELLÄ MAINITUISTA VUOROISTA HAKEMUS KOSKEE.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja ympäristöjohtaja / johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse henri.patsi@pudasjarvi.fi tai puhelimitse arkisin klo 13-14 p. 0400433998.

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut Pudasjärven, Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut entisen Yli-Iin kunnan alueelle.

Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa it­senäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta. Lautakunta huolehtii tehtäväalueensa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.


Osoite: Jyrkkäkoskentie 18, 93100 Pudasjärvi

Rekommenderade jobb