test

Jatkuva haku.
Haemme päivystävää kunnaneläinlääkäriä Pielavesi-Keitele päivystysalueelle.

Työ on monipuolista sekapraktiikkaa.
Alueemme on nautakarjavaltaista maatalousaluetta, mutta pieneläinten osuus kasvaa koko ajan.
Päivystys on Pielaveden vastaanotolla, jossa yöpymismahdollisuus. Pielaveden vastaanotto sijaitsee alle 80 km päässä Kuopiosta luoteeseen.
Kyseessä ei ole kunnallisen viranhaltijasta annetun lain 4-6 § tarkoittama julkinen hakumenettely.
Arkipäivystyksestä maksetaan kahden päivän peruspalkka laskettuna 2/30 x 2980,64 € 198,71 € + paikallissopimuksen mukainen päivystyskorvaus (1,25 kertaa lääkärisopimus).
Viikonloppupäivystyksestä maksetaan 4 päivän peruspalkka + paikallissopimuksen mukainen päivystyskorvaus (1,5 kertaa lääkärisopimus).
Kelpoisuusvaatimuksena on Suomen laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Muut ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen ja KVTES mukaisesti.
Halutessaan voi tehdä pidempiaikaisia päivystyksiä sekä muita sijaisuuksia.

Lisätietoja

https://www.tervo.fi/ymparistoterveyspalvelut
https://www.tervo.fi/elainlaakinta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristöterveysjohtaja puh 044 7499 400, maija.lehtonen@tervo.fi

Lisätietoja

Tervon kunta ympäristöterveyspalvelut

Tervon kunta hoitaa isäntäkuntana kuuden kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto). Yhteistoiminta-alueella on kaksi päivystysaluetta; Keitele-Pielavesi sekä Rautalampi-Suonenjoki-Tervo-Vesanto. Yhteistoiminta-alueella on yhteensä 9 praktisoivan eläinlääkärin virkaa, joista yksi kiertää eri toimipisteissä sijaistaen muita ja lisäksi valvontaeläinlääkärin virka.


Osoite: Puustellintie 35, 72400 Pielavesi
Tervon kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb