Päivystävä lääkäri KYSiin - Kuopion yliopistollinen sairaala

Päivystävä lääkäri KYSiin

Kuopion yliopistollisen sairaalan päivystysalueelle haetaan lääkäreitä keikkatyöluonteiseen yöpäivystykseen. Päivystävinä lääkäreinä yöaikaan voivat toimia erikoislääkärit, erikoistuvat lääkärit tai lääketieteen lisensiaatit. Päivystysvuoro sijoittuu maanantai-torstai-öihin klo 22-08 välillä.

Päivystys on jaettu konservatiiviseen ja operatiiviseen linjaan. Konservatiivinen linja pitää sisällään sisätautisia, neurologisia ja psykiatrisia potilaita ja operatiiviseen päivystykseen tulee lähinnä kirurgisia potilaita, mutta myös joitakin korva-, nenä-, ja kurkkutautipotilaita. Infektiokaudella myös lapsipotilaita tulee yöaikaan harvakseltaan. Koska kyseessä on Kuopion ympäristön ainoa päivystyspiste yöaikaan, potilaiden hoidon tarve vaihtelee suuresti.

Yöaikaisen päivystävän lääkärin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti ESI 3-5 -luokiteltujen (stabiilit) potilaiden tutkiminen ja hoito-operatiiviselta ja konservatiiviselta linjalta. Muut potilaat osaamisen ja ajan sallimissa rajoissa. Ruuhkatilanteissa muiden erikoisalojen lääkärit ovat tukena. Lisäksi tehtävään kuuluu ensihoidon konsultaatioihin vastaaminen puhelimitse. Myös 18-paikkaiselta akuuttiosastolta saattaa tulla konsultaatioita. Päivystysalueella päivystävät myös kirurgian, sisätautien, neurologian ja lastentautien päivystäjät. Talossa on myös gynekologian, psykiatrian, radiologian ja anestesiologian / tehohoidon päivystäjät. Konsultaatiot saa tarvittaessa yöaikaan kaikilta erikoisaloilta.

Kelpoisuusehtona tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Palkkaus päivystysvuorossa on erittäin kilpailukykyinen!

Mikäli olet kiinnostunut päivystävän lääkärin tehtävästä KYS päivystysalueella, ota yhteyttä!

Lisää tietoa Palvelukeskus Akuutista: https://www.youtube.com/watch?v=Y5mzBWoFEqM

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KUOPIO

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Lisätietoja antaa ylilääkäri Riikka Kettunen, puh. 044 717 6856. Sähköposti: etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan