Päivystävän lääkärin virka - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Etsimme joukkoomme Iisalmeen perusterveydenhuollon päivystystyöstä innostunutta lääkäriä, jolle tarjoamme erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa työtään ja vaikuttaa sen sisältöön. Tehtävänkuva koostuu päivä- ja yöaikaisesta päivystystyöstä. Työajasta voidaan neuvotella hakijan toiveiden mukaisesti. Päivystystyöstä maksammme erittäin kilpailukykyistä palkkaa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys

Lisäksi edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Kokemus päivystystyöstä katsotaan eduksi.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: Päivystyksen ja kotisairaalan ylilääkäri Laura Bär p. 040 6639240, johtava lääkäri Anssi Uutela p. 040 6792790 Sähköposti. etunumi.sukunimi(at)ylasavonsote.fi

Lisätietoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut, Avovastaanottopalvelut, Päivystys ja kotisairaala

Iisalmen päivystyksessä hoidetaan perusterveydenhuollon potilaita 24/7, jotka tulevat n. 36 500 asukkaan väestöpohjasta. Päivystävänä lääkärinä voi toimia lääketieteen lisensiaatti. Erikoissairaanhoidon päivystys toimii KYS.ssa. Päivystävän lääkärin tehtäviin kuuluu ensisijaisesti ABCDE-triageluokiteltujen tarkkailu- ja aulapotilaiden tutkiminen ja hoito. Arkena klo 8-16 ja viikonloppuna klo 9-17 perinteisistä tk-potilaista huolehtii Enska. Lisäksi tehtävään kuuluu ensihoidon konsultaatioihin vastaaminen puhelimitse. Ylä-Savon SOTElla on kolme vuodeosastoa, joista saattaa tulla lähinnä yöaikaan konsultaatioita. Päivystyksen tukitoimintoina röntgenpalvelut 24/7 sekä laboratoriopalvelut 07-21 ja yöaikaan käytössä on vieritestilaitteet. Päivystys muuttaa uusiin valmistuviin tiloihin syyskuussa 2021.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen (Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja. Organisaatiomme on mukana aktiivisesti kehittämässä tulevaisuuden toimintamalleja uusiutuvan lainsäädännön hengessä.


Osoite: Riistakatu 21-23, 74100 Iisalmi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb