test
Päivystyksen ja ensihoidon kesätyöt kesälle 2022 - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

Essoten päivystysalue hakee lähihoitajia ja sairaanhoitajia määräaikaisiin kesäsijaisuuksiin ajalle 1.5.2022 (tai sopimuksen mukaan) - 2.10.2022.

Päivystysalue koostuu alueen ensihoitopalveluista sekä monitoimijapäivystyksestä, joka pitää sisällän päivystyksen, päivystysavun ja päivystysosaston. Monitoimijapäivystys toimii koko Etelä-Savon alueen ympärivuorokautisena päivystyspisteenä. Ensihoidon asemapaikat sijaitsevat Mikkelissä, Juvalla, Puumalassa, Pieksämäellä, Kangasniemellä, Ristiinassa, Mäntyharjulla ja Pertunmaalla.

Ensihoidossa toimivan sairaanhoitajan (hoitotaso) ja lähihoitajan (perustaso) tehtäviin kuuluvat äkillisesti sairastuneen/loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito hoitolaitoksen ulkopuolella. Ensihoitovalmiuden ylläpitäminen sekä viranomais- ja sidosryhmä yhteistyö ovat oleellinen osa työnkuvaa. Sairaanhoitaja ja lähihoitaja ylläpitävät ammattitaitoaan ja kehittävät opiskelijoiden ohjaamista sekä osaltaan ensihoitotyötä. Ensihoidon suorittamat perusterveydenhuollon tukitehtävät sekä vastuualuetehtävät kuuluvat työtehtäviin. Tehtävissä vaaditaan oman osaamistason mukaista (hoitotaso- perustaso) hoitovälineiden ja -laitteiden sekä lääkevalikoiman käyttöä ilman lääkärin läsnäoloa.

Monitoimijapäivystyksessä toimivan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu akuutisti sairastuneen potilaan kokonaisvaltainen hoito; potilaiden vastaanottaminen, hoidontarpeen arviointi, seuranta, jatkohoidon järjestäminen ja ohjaaminen. Toteutamme laadukasta päivystyshoitoa useiden eri erikoisalojen kaikenikäisille potilaille. Monitoimijapäivystyksessä sinulla on mahdollisuus työskennellä eri työpisteissä osaamisesi huomioiden. Jokaiseen työpisteeseen annetaan perehdytys ja näin sinulla on mahdollisuus kehittyä laaja-alaiseksi ammattilaiseksi monitoimijapäivystyksen sisällä.

Ensihoidossa sairaanhoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 2§) sekä sosiaali-ja terveysministeriön antaman asetuksen (340/2011) mukainen hoitotason kelpoisuus. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali-ja terveysministeriön antaman asetuksen (340/2011) mukainen perustason kelpoisuus. Hakijalla tulee olla C1-ajokortti.

Monitoimijapäivystyksessä kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559 2§). Sairaanhoitajaopiskelijoilla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä sairaanhoitajan sijaisuuksiin. Alle 140 opintopistettä suorittaneet sairaanhoitajaopiskelijat toimivat lähihoitajan tehtävissä. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteen ammatillinen tutkinto. Eduksi luetaan aiempi kokemus akuuttihoitotyöstä sekä kipsaamisen osaaminen. Perehdytämme sinut tehtävään - asenne ja kyky oppia uutta- merkitsee enemmän kuin tämän hetkinen osaamisesi.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lasten kanssa työskentelevän tulee esittää rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan koeaikaa.

Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.

Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ensihoitoesimies Virpi Trygg, puh. 040 359 6346, virpi.trygg@essote.fi, ensihoitoesimies Kati Hanski, puh. 040 359 6892, kati.hanski@essote.fi, osastonhoitaja (päivystys) Niina Nikula, puh. 040 359 7982, niina.nikula@essote.fi tai osastonhoitaja (päivystys) Anri Pekurinen, puh. 044 351 2301, anri.pekurinen@essote.fi.

Lisätietoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.

Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.

Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.

Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!


Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli

Rekommenderade jobb