test

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 31.1.2022 kello 12.00 mennessä 4 avointa paloesimiehen virkaa, alkusijoituspaikkana Kuopion kantakaupungin toimipisteet (alipäällystövirka).

Paloesimiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa yksikönjohtajavarallaoloon työaikalain ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Virkaan voi sisältyä sisäistä liikkuvuutta pelastuslaitoksen toimialueella.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Paloesimiehen viran tehtäväkohtainen palkka on B5 taso (2522,21 euroa/kk). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain mukaan ja työnantaja päättää niiden puitteissa viranhaltijoihin sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viranhaltijan työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia ja säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa.

Kelpoisuusehdot

Paloesimiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen alipäällystön kelpoisuus. Edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen taso 1:n mukaista toimintakykyä vaativiin pelastussukellustehtäviin. Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen esimies-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, pelastusalan täydennyskoulutuksen sekä hyvät johtamis-, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus pelastussukellusohjeen mukaisesta toimintakykytasosta 1. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään 1.5.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja paloesimiehen virasta antaa palopäällikkö Petteri Hynönen, puh. 044 7188 104

Lisätietoja

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.


Osoite: Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb