Skip to main content
test

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 12.8.2022 kello 12.00 mennessä paloesimiehen virka, alkusijoituspaikkana Varkauden toimipiste (alipäällystövirka).

Paloesimiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena. Virkaan sisältyy sisäistä liikkuvuutta pelastuslaitoksen toimialueella.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Paloesimiehen viran tehtäväkohtainen palkka on B5 taso (2522,21 euroa/kk). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain mukaan ja työnantaja päättää niiden puitteissa viranhaltijoihin sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viranhaltijan työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia ja säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa.

Paloesimiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen alipäällystön kelpoisuus. Edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen taso 1:n mukaista toimintakykyä vaativiin pelastussukellustehtäviin. Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen esimies-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, pelastusalan täydennyskoulutuksen sekä hyvät johtamis-, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus pelastussukellusohjeen mukaisesta toimintakykytasosta 1. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä pyydetään ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.


Virka täytetään 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan myöhemmin. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisen työpaikkahaun kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja paloesimiehen virasta antaa palomestari Harri Paunonen, puh. 044 7188 201

Lisätietoja

Pohjois-Savon pelastuslaitos, Varkauden toimipiste

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti. Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb