Palomestari Keski-Suomen pelastuslaitokselle - Jyväskylän kaupunki

Palomestari Keski-Suomen pelastuslaitokselle

Keski-Suomen pelastuslaitos hakee

PALOMESTARIA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan. Viran ensisijaisena aloituspaikkana on Viitasaaren paloasemaryhmä.

Kelpoisuusehtona virkaan on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011 § 6) päällystöltä edellyttämä kelpoisuus sekä tehtävän edellyttämä BC-luokan ajokortti. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittävää työotetta ja erinomaista paineensietokykyä. Palomestarilta odotetaan esimerkillistä asennetta työryhmän lähiesimiehenä.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Viitasaaren paloasemaryhmässä noudatetaan yleistyöaikaa. Virassa on tarvittaessa velvollisuus osallistua varallaoloon. Palomestarin virassa on mahdollisuus sopia säännöllisen työajan KVTES:n ja TS:n määräyksistä poikkeavasti siten, että säännöllinen työaika on enintään 12 tuntia vuorokaudessa ja että säännöllinen viikkotyöaika 38h 45min tasoittuu enintään vuoden aikana.

Virka alkaa 9.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa.

Virkavalinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt tehtävän edellyttämän hyväksyttävän todistuksen terveydentilasta, läpäissyt huumetestin ja osoittautuu turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan. Hakemusasiakirjoista tulee ilmetä hakijan suostumus oikeuttaa työnantaja pyytämään turvallisuusselvitys hakijasta tämän valituksi tullessa.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi

Aluepalomestari Anssi Partanen, puh. 044 4597 701 (5.7. saakka)
Palomestari Kim Suokas (8.7. alkaen), puh. 0400 677 477
Toimialueen palopäällikkö Mikael Monthan, puh. 0400 344 571
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos
Osoite: 40100 Jyväskylä

Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan vastata pelastustoimesta ja tässä tarkoituksessa huolehtia kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen turvallisuudesta. Toiminta-alueella on 23 keskisuomalaista kuntaa ja 276 000 asukasta. Keski-Suomen pelastuslaitos toimii liikelaitoksena Jyväskylän kaupungin hallinnossa.

Tutustu työnantajaan