Skip to main content
test
Palomestari: pelastuslaitos, Eno (id6181) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana PALOMESTARIN virka.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Enon paloasema ja perusvastuualue Vaara-Karjalan toiminta-alue, johon kuuluu Ilomantsin, Enon, Tuupovaaran ja Kontiolahden paloasemien toiminta-alueet. Ensisijaisen sijoitus paloaseman paikasta voidaan neuvotella.

Viran kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 3. kohdan mukainen kelpoisuus.

Tehtävä sisältö on 75 % onnettomuuksien ehkäisyn- ja 25 % muuta pelastuslaitoksen ja pelastustoimen tehtäviä. Tehtävässä toimitaan toiminta-alueen palopäällikön sijaisena. Esimies tehtävässä on riskienhallintapäällikkö.

Tehtävä edellyttää laajaa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää asiantuntemusta, laajaa pelastusalan lainsäädännön tuntemusta, kemikaaliturvallisuuslain perustuntemusta, perehtyneisyyttä rakentamisesta ja maankäytöstä sekä rakenteellisesta paloturvallisuudesta.

Työn tehtäviin kuuluu Vaara-Karjalan alueen yritysten ja laitosten yleiset ja erityiset palotarkastukset, paloriskiasuntoihin liittyvät tarkastukset, osallistuminen turvallisuusviestintään, paloturvallisuuden itsearviointi, alueen yleisötilaisuuksiin liittyvä valvonta, pelastussuunnitelmat, kemikaalivalvonta.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä yhteistyöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Virka täytetään 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 2954,42 €/kk.

Virassa noudatettava työaika on 38,25 h / viikko.

Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Valitulta vaaditaan suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa.

Lisätietoja virasta antavat: palopäällikkö Ari-Pekka Luomala, 013 330 9171, ari-pekka.luomala@pkpelastuslaitos.fi tai vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen, p. 013 330 9106 janne.halonen@pkpelastuslaitos.fi

Virkaa haetaan sähköisesti.

Joensuussa 3.5.2022

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6181
  • 3.5.2022 - 22.5.2022 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb