Skip to main content
test
Palomestari: pelastuslaitos, Kitee (id7130) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana toistaiseksi voimassa oleva PALOMESTARIN virka. Viran hakuaika on 17.1-5.2.2023.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kiteen pelastusasema ja perusvastuualue Keski-Karjalan toiminta-alue, johon kuuluu Kiteen, Tohmajärven, Rääkkylän ja Kesälahden pelastusasemien toiminta-alueet. Ensisijaisesta sijoituspelastusasemasta voidaan neuvotella.

Viran kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 3. kohdan mukainen kelpoisuus.

Palomestari on alueen aluepalotarkastaja ja työ on onnettomuuksien ehkäisypainotteinen. Työ sisältää myös muita pelastuslaitoksen ja pelastustoimen tehtäviä. Esimies tehtävässä on riskienhallintapäällikkö.

Tehtävä edellyttää laajaa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää asiantuntemusta, laajaa pelastusalan lainsäädännön tuntemusta, kemikaaliturvallisuuslain perustuntemusta, perehtyneisyyttä rakentamisesta ja maankäytöstä sekä rakenteellisesta paloturvallisuudesta.

Työtehtäviin kuuluvat Keski-Karjalan alueen yritysten ja laitosten yleiset ja erityiset palotarkastukset, paloriskiasuntoihin liittyvät tarkastukset, osallistuminen turvallisuusviestintään, paloturvallisuuden itsearviointi, alueen yleisötilaisuuksiin liittyvä valvonta, pelastussuunnitelmat, kemikaalivalvonta. Palomestari osallistuu toiminta-alueen ja onnettomuuksien ehkäisyn kehittämistehtäviin.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä yhteistyöhön sekä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Virka täytetään 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3027,97 €/kk.

Virassa noudatettava työaika on 38,25 h / viikko.

Palvelussuhteeseen ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa.

Valitulta vaaditaan suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa.

Lisätietoja virasta antavat: palomestari Pertti Silvennoinen, 013 330 9150, pertti.silvennoinen@pkpelastuslaitos.fi tai vs. riskienhallintapäällikkö Janne Halonen, p. 013 330 9106 janne.halonen@pkpelastuslaitos.fi

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, joista voit kysyä tarkemmin rekrytointiprosessin edetessä rekrytoivalta esihenkilöltä, esim:

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia välineitä ja vapaa-ajan tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 17.1.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb