Palomestari - Jokipelastus

Palomestari

TARVITSEMME PALOMESTARIN

Läntisen alueen tulosyksikössämme on vapautunut palomestarin virka. Tarvitsemme uutta vankkaa pelastusalan osaamista.

Jokilaaksojen pelastuslaitos julistaa haettavaksi palomestarin viran (VPME25).

Palomestari osallistuu palvelutuotantoon Läntisen tulosyksikön palopäällikön alaisuudessa. Tehtävä edellyttää hyviä ihmisten johtamistaitoja, koulutus- ja vuorovaikutustaitoja, valvontatoiminnan sekä viestinnän ja turvallisuusviestinnän osaamista, hyvää toimisto-ohjelmistojen osaamista.

Tehtävään voi myös sisältyä vapaamuotoista varallaoloa ja päivystävien palomestareiden sijaisuuksia. Työaikana yleistyöaika. Työn joustavaksi tekemiseksi käytössämme on myös työaikapankki.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimiasetuksen (407/2011) 6 §:n mukainen päällystön kelpoisuus, BC-luokan ajokortti ja pelastustoimintakelpoisuus (SM ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä, vähintään taso 3), joka tarvittaessa testataan ennen viran vastaanottoa. Muu tehtävään soveltuva osaaminen voidaan katsoa eduksi.

Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, osoitettava pelastustoimintakelpoisuus sekä annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemi-seen. Virkaan sisältyy 6 kk:n koeaika.

Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Raahe. Virkaan valittava on virkasuhteessa Ylivieskan kaupunkiin.

Virkaa haetaan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta. Kelpoisuuden osoittavat todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä, eikä niitä liitetä sähköiseen hakemukseen. Mahdolliset paperihakemukset toimitetaan osoitteella Jokilaaksojen pelastuslaitos, Puusepäntie 2, 84100 Ylivieska. Kuoreen kirjoitetaan haettavan viran nimi ja numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.jokipelastus.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa toimialuepäällikkö Pekka Kankaanpää 044 429 6105 tai palopäällikkö Kauko Himanka, 044 429 6241. Lisätietoja pelastuslaitoksesta http://www.jokipelastus.fi, sähköposti: etu-nimi.sukunimi@jokipelastus.fi.

Ylivieskan kaupunki, Jokilaaksojen pelastuslaitos
Osoite: Pajuniityntie 1, 92150 Raahe

Jokilaaksojen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Toimimme 17 kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Luomme omalta osaltamme turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hoidamme lakisääteistä tehtäväämme suomalaisen yhteiskunnan ja alueellamme oleskelevien hyväksi. Haluamme kehittää ja hyödyntää henkilöstömme osaamista muuttuvan toimintaympäristön asettamien riskien hallitsemiseksi. Tuotamme palvelumme yhteistyössä henkilökunnan, sopimuspalokuntien ja sidosryhmien kanssa.