test
Palomiehen virka, Nurmo - Seinäjoen kaupunki

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos julistaa haettavaksi seuraavan viran:

Palomiehen virka, toimialueena Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, ensimmäinen sijoituspaikka: Nurmon paloasema, virkaan voidaan soveltaa paikallista sopimusta.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011 § 6) mukainen kelpoisuus ja BC-luokan ajokortti. Virkaan sisältyy velvollisuus tarvittaessa osallistua vapaamuotoiseen varallaoloon. Lisäksi virkaan valittavalta vaaditaan savusukelluskelpoisuus.

Tehtävään valitun on esitettävä työnantajalle todistus terveydentilasta sekä huumausainetestistä ja annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Opinto- ja työtodistukset toimitetaan tarvittaessa.
Virkaan valittu sitoutuu työnantajan järjestämiin viranhaltijaryhmää koskeviin työkykyä mittaaviin testeihin.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottaminen 1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työaika:
Työaika on yleistyöaika 38,25 h / vko. Palkkaus määräytyy Seinäjoen kaupungin teknisen sopimuksen mukaisesti.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

pelastuspäällikkö Petri Järvensivu, 040 5820 979

Lisätietoja

Seinäjoen kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

www.eppela.fi


Osoite: Palovahti 3, 60100 Seinäjoki

Rekommenderade jobb