Palomies, 9 tehtävää - Esbo stad

Palomies, 9 tehtävää

Tehtävän kuvaus: Palomiehen tehtävät. Osallistuminen operatiiviseen pelastustoimintaan ja ensihoitoon sekä onnettomuuksien ehkäisytyöhön tekemällä palotarkastuksia ja valistus- ja neuvontatehtäviä. Työpiste määritetään vasta valintojen jälkeen. Työaika on poikkeusluvan mukainen vuorokausirytmi, 42 tuntia viikossa. Työn aloitusajankohta voidaan sopia erikseen.
Kelpoisuusvaatimus: Päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta miehistöltä vaadittava kelpoisuus.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään BC-luokan ajokorttia sekä palomieheltä vaadittavaa hyväksyttyä savusukelluskelpoisuutta vaatimustasolla hyvä. Savusukelluskelpoisuus on todistettava enintään vuoden vanhalla hyväksytyllä testituloksella.Lisäksi edellytämme, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen.
Arvostamme molempien kotimaisten kielten osaamista sekä kokemusta perustason ensihoitajana toimimisesta. Ikään suhteutettu erinomainen fyysinen suorituskyky katsotaan eduksi virkaan valittaessa.

Lisätietoja

http://www.lup.fi

Palopäällikkö Kaj Artela 09 8162 8699 Palopäälliköt Tuukka Tuuli ja Toni Sohkanen 09 8162 8699

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Osoite: Palomiehentie 1, 02750 Espoo

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan noin 472 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan