Palomies (miehistövirka)

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 28.10.2020 kello 12.00 mennessä palomiehen virka alkusijoituspaikkana Siilinjärven toimipiste (miehistövirka).

Palomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Virkaan sisältyy sisäistä liikkuvuutta pelastuslaitoksen toimialueella.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on 2014,56 euroa/kk (TS-pisteet 47). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain mukaan ja työnantaja päättää niiden puitteissa viranhaltijoihin sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viranhaltijan työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, keskimäärin 42 t/vk.

Kelpoisuusehdot:

Palomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus. Edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja haettavana olevassa virassa lisäksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen taso 1:n mukaista toimintakykyä vaativiin pelastussukellustehtäviin. Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tehtävään soveltuvan täydennyskoulutuksen.

Virkaan valittavan on ennen viranhoidon alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus pelastussukellusohjeen mukaisesta toimintakykytasosta 1. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan myöhemmin. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja palomiehen virasta antavat palopäällikkö Petteri Hynönen, puh. 044 7188 104, ja apulaispalopäällikkö Kari Antikainen, puh. 044 7188 109.

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Sulkavantie 6, 71800 Siilinjärvi

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats