Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 2.2.2021 kello 12.00 mennessä palomiehen virka alkusijoituspaikkana Joroisten toimipiste (miehistövirka).

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työympäristön pelastusasemalla, jonka vastuulla on rakentaa, ylläpitää ja kehittää Pohjois-Savon pelastuslaitoksen harjoitusaluetta Joroisissa. Harjoitusalue on myös naapuripelastuslaitosten ja muiden toimijoiden yhteiskäytössä.

Palomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Palomiehen viran monipuolinen tehtävänkuva pitää sisällään muun muassa pelastustoimintaan osallistumista, pelastustoimen valmiuden ylläpitämistä sekä kaluston huoltoa ja kunnostusta. Pääset osallistumaan turvallisuusviestintään, toimimaan kouluttajana ja tekemään palotarkastuksia. Haettavana olevassa palomiehen virassa pääset myös osallistumaan käytännön työhön pelastuslaitoksen harjoitusalueen ylläpidossa ja kehittämisessä.

Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Pelastuslaitoksen virat ovat pelastuslaitoksen yhteisiä; Pohjois-Savon pelastuslaitos kehittää henkilöstönsä sisäistä liikkuvuutta ja pyrkii edistämään työkiertoa pelastuslaitoksen eri toimipisteiden välillä.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on 2014,56 euroa/kk (TS-pisteet 47). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on yleistyöaika.

Kelpoisuusehdot:

Palomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus. Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen tehtävätaso 2:n mukaista savusukelluskelpoisuutta.
Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tehtävään soveltuvan täydennyskoulutuksen sekä pelastuslaitoksen harjoitusalueen ylläpidossa edesauttavan kokemuksen ja taidot.

Virkaan valittavan on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan, todistus läpäistystä huumetestistä sekä todistus savusukelluskelpoisuudesta. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä voidaan pyytää ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Virka täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja haettavana olevasta palomiehen virasta antavat vs. palopäällikkö Mikko Hynninen, puh. 044 7188 202, ja palomestari Jani Kasanen, puh. 044 7188 181.

Pohjois-Savon pelastuslaitos
Osoite: Urheilutie 39, 79600 Joroinen

Pohjois-Savon pelastuslaitos toimii 19 kunnan alueella ja tuottaa noin 250.000 asukkaan maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats