test

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 31.12.2021 kello 12.00 mennessä palomiehen sijaisuuksia kesälomakaudelle ajalle 1.5.-30.9.2022, alkusijoituspaikkana Iisalmen toimipiste (miehistövirka).

Palomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena ja virkaan kuuluu velvollisuus osallistua tarvittaessa varallaoloon. Virkaan sisältyy sisäistä liikkuvuutta pelastuslaitoksen toimialueella.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Iisalmessa palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on A2 taso (2073,71 euroa/kk). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain (605/1996) mukaan ja työnantaja päättää niiden puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia ja säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa.

Kelpoisuusehdot:

Palomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus. Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastussukellusohjeen mukaista 1-tason toimintakykykelpoisuutta.

Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, ja alaan liittyvän erikoisosaamisen ja lisä- ja täydennyskoulutuksen.

Myös toisen lukukauden pelastajaopiskelijat voivat hakea sijaisuuksia.

Sijaisuuteen valittavan on ennen palvelusuhteen alkamista esitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset. Sijaisuudet täytetään ajalle 1.5.-30.9.2022 tai sopimuksen mukaan. Viransijaisuudessa voidaan käyttää koeaikaa, joka on puolet määräaikaisuuden kestosta.

Lisätietoja

http://www.pspelastuslaitos.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja palomiehen sijaisuuksista antaa Iisalmen osalta palomestari Harri Laukkanen, puh. 044 7187 402 ja rekrytointiin liittyvistä asioista koulutus- ja resurssikeskuksessa resurssikoordinaattori Terhi Ahonen, puh 044 718 8177.

Lisätietoja

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti.


Osoite: Kilpivirrantie 9, 74120 Iisalmi
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb