Skip to main content
test

Pohjois-Savon pelastuslaitoksella on haettavana 6.7.2022 kello 12.00 mennessä 8 palomiehen virkaa alkusijoituspaikkana Sorsasalon pelastusasema (miehistövirka).

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen työympäristön ja monipuolisen tehtävänkuvan, joka pitää sisällään muun muassa pelastustoimintaan osallistumista, pelastustoimen valmiuden ylläpitämistä sekä kaluston huoltoa ja kunnostusta. Pääset osallistumaan turvallisuusviestintään, toimimaan kouluttajana ja tekemään palotarkastuksia. Palomiehen tehtävät määräytyvät Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintasäännössä ja pelastusjohtajan toimiohjeessa. Virkaan valittu toimii pelastusviranomaisena.

Pelastustoimen virkojen palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS:n) mukaisesti. Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on Sorsasalon pelastusasemalla A2 taso (2073,71 euroa/kk). Säännöllisen työajan pituus ja työaikamuoto määräytyvät TS:n ja työaikalain (605/1996) mukaan ja työnantaja päättää sen puitteissa viranhaltijaan sovellettavasta työaikamuodosta ja sen muuttamisesta. Palvelussuhteen alkaessa viran työaika on poikkeusluvan mukainen työaika, jossa säännöllisen työvuoron pituus on enintään 24 tuntia ja säännöllinen työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa.

Virkoihin sisältyy sisäistä liikkumista Pohjois-Savon pelastuslaitoksen eri toimipisteissä, erityisesti Kuopion ja Siilinjärven alueille.

Palomiehen viran kelpoisuusehdot ovat pelastuslain (379/2011) 57 §:n ja valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) 6 §:n mukainen miehistön kelpoisuus. Lisäksi edellytämme vähintään BC-ajokorttia ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastussukellusohjeen tehtävätaso 1:n mukaista savusukelluskelpoisuutta.

Eduksi katsomme aiemman toiminnan pelastustoimen miehistö-, turvallisuusviestintä- ja palotarkastustehtävissä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tehtävään soveltuvan täydennyskoulutuksen kuten ensihoitoon suuntautuneen tutkinnon.

Virat täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Virkojen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittavan on 30 pv kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saannista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä todistus läpäistystä huumetestistä ja todistus savusukelluskelpoisuudesta. Lisäksi hakijan on annettava suostumuksensa siihen, että hänestä pyydetään ennen viran täyttämistä turvallisuusselvitys, ja valitun tulee osoittautua turvallisuusselvityksen perusteella soveltuvaksi virkaan.

Lisätietoja

https://pelastustoimi.fi/pohjois-savo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vs. palopäällikkö Kari Antikainen puh. 044 718 8109 tai päivystävä palomestari p. 044 718 8113.

Lisätietoja

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Pohjois-Savon pelastuslaitos tuottaa maakunnan ihmisille, yrityksille ja muille yhteisöille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut ehkäisemällä ennakkoon onnettomuuksia ja antamalla onnettomuustilanteissa nopeaa ja ammattitaitoista apua kaikissa olosuhteissa. Lisäksi pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa sekä ensivastepalveluita koko maakunnan alueella. Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut pelastusalan yhteisiin arvoihin: inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti. Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Pohjois-Savossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä. Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Virranniementie 14, 70420 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb