Palopäällikkö, pohjoinen palvelualue - Esbo stad

Palopäällikkö, pohjoinen palvelualue

Tehtävän kuvaus: Virka on avoinna palvelutuotannon palveluyksikössä, joka vastaa Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen onnettomuuksien ehkäisytoimenpiteiden toteuttamisesta, väestönsuojelun valmiudesta ja muusta pelastustoimen varautumisesta, pelastustoiminnasta, sopimusten mukaisista ensihoitopalveluista ja muista toiminnoista. Palvelutuotannon palveluyksikkö osallistuu pelastuslaitoksen toimintojen kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä huolehtii toiminnassaan tarvittavien rekisterien ylläpidosta.Palopäällikkö vastaa pelastustoimen hoidettavien palveluiden tuotannosta neljän paloaseman alueella palvelutuotannosta vastaavan pelastuspäällikön alaisuudessa. Lisäksi tarvittaessa palopäällikkö on velvollinen osallistumaan vuorollaan varallaolomuotoiseen päällikköpäivystykseen. Ensikertainen sijoituspaikka on pohjoinen palveluyksikkö.Odotamme valittavalta henkilöltä kykyä muutoksenhallintaan ja muutosta tukevien toimenpiteiden edistämiseen eri sidosryhmien sekä henkilöstön kanssa.
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto tai päätoimiselta pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava kelpoisuus.
Tehtävässä edellytetään osaamista pelastustoiminnan johtamisesta, toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään B-luokan ajokorttia. Lisäksi edellytämme, että hakija antaa pyydettäessä luvan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen henkilöturvallisuusselvityksen tekemiseen.
Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen tuntemusta, hyvää molempien kotimaisten kielten osaamista, johtamiskokemusta ja hyviä atk-taitoja.

Lisätietoja

https://www.lup.fi/fi-FI

Pelastuspäällikkö Lauri Jaakkola 050 406 5499 lauri.jaakkola@espoo.fi

Lohjan paloasema
Osoite: Harjunseläntie 4, 08200 Lohja

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastustoimen palvelut alueen 10 kunnan noin 472 000 asukkaalle ja ensihoitopalveluja sopimusten mukaisesti. Palveluksessamme on noin 600 päätoimista henkilöä. Pelastuslaitos toimii kunnallisena liikelaitoksena ja on osa Espoon kaupungin organisaatiota.Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan