Palotarkastaja (2) - Tammerfors stad

Palotarkastaja (2) - Tammerfors stad

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOS/PALONEHKÄISY
Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos toteuttaa myös ensihoitopalveluita osassa Pirkanmaata sekä järjestää osaltaan ensivastetoiminnan lähes koko Pirkanmaalla. Henkilöstömäärä on noin 600.
Palotarkastaja (2) 1-201-19
Palotarkastajat sijoittuvat onnettomuuksien ennaltaehkäisyn yksikköön ja heidän keskeisimpinä tehtävinään ovat pelastuslaissa ja kemikaaliturvallisuuslaissa pelastusviranomaiselle säädetyt ohjaus- ja valvontatehtävät. Tehtäviin voi sisältyä lisäksi hakijan koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen mm. rakenteellisen paloturvallisuuden, turvallisuusviestinnän ja palontutkinnan tehtäviä. Työaika on liukuva yleistyöaika 38,75 h/vko.
Kelpoisuusvaatimuksena palotarkastajan virkaan on valtioneuvoston asetuksen 407/2011 6§:n mukainen päällystöltä edellytettävä tutkinto tai turvallisuusalan tradenomin tutkinto. Myös muu tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu- tai sitä vastaava aiempi tutkinto ja riittävä perehtyneisyys pelastustoimen tehtäviin voidaan katsoa riittäväksi. Lisäksi edellytetään voimassaoleva vähintään B-luokan ajokortti.
Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja tietotekniset taidot, sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisu, käytännössä osoitettu kyky tehokkaaseen ja tulokselliseen valvontatyöhön sekä rakenteellisen paloturvallisuuden, turvallisuusviestinnän ja palontutkinnan erityisosaaminen.
Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisen sopimuksen mukaisesti. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon hyväksymällä lääkärintodistuksella, että hän on terveytensä puolesta sopiva virkaan ja annettava suostumus, jolla pelastuslaitos hankkii perusmuotoisen turvallisuusselvityksen virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. Virkaan valitulle tehdään lisäksi huumausainetesti yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti.
Lisätietoja tehtävästä antavat johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen, puh. 040 569 8981 ja pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen puh. 040 0281288.
Hakuaika päättyy 30.5.2019. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivulta www.tampere.fi/tyo/avoimettyopaikat/imuri ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.
Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.
 

Läs mer

https://www.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat.html

  • Pirkanmaan pelastuslaitos / Palonehkäisy
  • Jobb
  • tre-1-201-19
  • 15.5.2019 - 30.5.2019 23:59
  • TammerforsBirkaland

johtava palotarkastaja Pekka Mutikainen, puh. 040 569 8981 ja pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen puh. 040 0281288.

Pirkanmaan pelastuslaitos / Palonehkäisy
Adress: Tampere

Tampere tunnetaan rohkeudestaan uudistua. Ei ole sattumaa, että Tampere on vuodesta toiseen Suomen toivotuin asuinpaikka, halutuin opiskelukaupunki ja suosituin matkailukohde. Täällä on maan pysyvimmät työntekijät, korkein teknologia alan osaaminen sekä vahva innovaatiokyky. Tampereen kaupunki haluaa olla entistä enemmän uuden liiketoiminnan mahdollistaja ja kumppani yrityksille.
Tampereen kaupunki on myös monien mahdollisuuksien työnantaja. Yhteensä kaupungin palveluksessa on noin 15 000 työntekijää noin 900 ammattinimikkeellä

Mer om arbetsgivaren