Skip to main content
test
Palveluesihenkilö: arjen tukipalvelut, Siun sote; määräaikainen (id7150) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Haemme 7.2.2023 mennessä kahta PALVELUESIHENKILÖÄ määräaikaisiin virkoihin

Arjen tukipalveluihin. Toinen virka kohdentuu keskiselle alueelle ja toinen virka pohjoisen, eteläisen ja läntisen alueen esihenkilötehtävään.

Nykyisten esihenkilöiden ollessa kehittämishankkeissa keskisen alueen esihenkilötehtävän määräaikaisuuden kesto on 31.8.2025 saakka ja pohjoisen, eteläisen sekä läntisen alueen esihenkilön määräaikaisuuden kesto on 31.12.2023 saakka.

Arjen tukipalvelujen palvelualueella työskentelee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisia, joiden tehtävinä on vastata asiakkaiden vireille tulovaiheen käsittelystä, palvelutarpeen arvioinneista, asiakassuunnitelmista sekä sosiaalipalvelujen myöntämisestä. Palvelualueen kehittämistoiminnassa edistetään sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijyyttä asiakastyöskentelyssä sekä henkilöstön monialaista tiimityöskentelyä.

Arjen tukipalvelujen esihenkilöiden tehtävänä on johtaa alueensa sosiaali- ja asiakasohjaajia, palveluja, toimintaa ja taloutta. Lisäksi esihenkilön tehtävänä on edistää vastuualueelle kuuluvia kehittämistoimia. Palvelu ja asiakasprosessien edistämisen tukena esihenkilöllä on arjen tukipalvelujen johtavat sosiaalityöntekijät sekä esihenkilökollegat.

Odotamme, että hakijalla on tehtävän hoitoon vaadittavaa lainsäädännön osaamista sekä hyvät suulliset ja kirjalliset taidot sekä kyvykkyyttä tehdä yhteistyötä ja johtaa muutosta henkilöstövoimavaralähtöisesti.

Eduksi katsomme ikäihmisten palvelujen tuntemisen sekä johtamisesta ja kehittämistoiminnasta hankitun työkokemuksen. Tehtävässä sitoudutaan Siun soten strategian, arvojen ja ikäihmisten palvelujen toimialueen asettamien tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.

Arjen tukipalvelujen henkilöstö on eri puolilla maakuntaa, joten tehtävän hoitaminen onnistuu hybridityöskentelynä. Tehtävän pääasiallinen paikka on Joensuussa.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus sekä lupa toimia terveydenhuollon ammattitehtävissä tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalihuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto. Määräaikaiseen virkaan valittavalta edellytetään riittävää johtamisen osaamista ja kokemusta, hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä innostusta ja motivaatiota toiminnan kehittämiseen.

Tehtäväkohtainen palkka on 3447,15 euroa.

Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Viransijaisuudet täytetään viimeistään 20.2.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Koeaika kahden vuoden 2024 määräaikaiseen virkasuhteeseen on kuusi (6) kuukautta ja vuoden 2023 kestävään virkasuhteeseen 2kk.

HUOM! Siun sotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, joista voit kysyä tarkemmin rekrytointiprosessin edetessä rekrytoivalta esihenkilöltä, esim:

  • ePassi
  • lainattavia ja vuokrattavia välineitä ja vapaa-ajan tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja.
Lisätietoja antaa Marke Varis, puh. 013 330 7134, marke.varis@siunsote.fi

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Joensuussa 23.1.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7150
  • 23.1.2023 - 7.2.2023 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

Marke Varis, puh. 013 330 7134, marke.varis@siunsote.fi

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb