Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana palveluesimiehen virka, joka sijoittuu hoidon ja hoivan tulosalueelle kotona asumisen tuen kotihoidon tulosyksikköön. Viran tämän hetkinen sijoituspaikka virkasuhteen alkaessa on Raahen kaupunkialueen kotihoidossa.

Palveluesimiehen tehtävään sisältyy henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen esimiehen vuosikelloa hyödyntäen. Kotihoidon toimintaprosessien/palvelukokonaisuuden kehittäminen ja johtaminen yhteistyössä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta yhteistyössä tulosyksikköjohtajan kanssa sekä neuvonta ja palveluohjaus.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluesimiehen virkaan on tehtävään soveltuva ylempi/alempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus kotiin annettavien palveluiden/kotihoidon tehtävistä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (326/2005) mukaisesti.

Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta, organisointi- ja paineensietokykyä muuttuvissa tilanteissa sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Hallitset Titania -työvuorojärjestelmän. Osallistut aktiivisesti asiakaslähtöiseen kotihoidon palvelujen kehittämiseen ja palvelujen jalkauttamiseen oman yksikön osalta yhteistyössä muiden palveluesimiesten ja tulosyksikköjohtajan kanssa.

Katsomme eduksesi monipuolisen työkokemuksen kotiin annettavien palveluiden/kotihoidon työtehtävistä. Haemme joustavaa, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot omaavaa, mukaansa tempaavaa henkilöä, joka saa tiiminsä loistamaan.

Valmistauduthan esittämään henkilötodistuksen ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Noudatamme viran täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat hoidon ja hoivan tulosaluejohtaja Katriina Niemelä, puh. 044 439 3692 ja kotiin annettavien palveluiden tulosyksikköjohtaja Helena Mattila, puh. 040 135 8569. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.