Palveluesimies - Kuopion kaupunki

Palveluesimies

Kuopion kaupungin perusturvanpalvelualueella, vanhusten hoivapalveluissa on haettavana määräaikainen palveluesimiehen viransijaisuus Pyörö-Petosen kotihoidossa
ajalle 1.7-31.12.2019. Sijaisuus voi jatkua myös tämän jälkeen.

Tehtävänkuvaus: Palveluesimies vastaa oman yksikkönsä perustehtävän toteutumisesta organisaation strategian, toimintalinjausten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti. Hän vastaa yksikkönsä talousarvion toteutumisesta sekä tuloksellisesta toiminnasta. Hän seuraa ja arvioi johtamansa yksikön palvelun laatua, taloutta ja tuloksellisuutta sekä raportoi seurantatiedot esimiehelleen.

Palveluesimies osallistuu vaativien asiakastilanteiden haltuunottoon tiimin tukena. Palveluesimies vastaa johtamansa yksikön asiakaspalautteen vastaanottamisesta, käsittelystä ja tarvittavista toimenpiteistä sekä reklamaatioprosesseista. Palveluesimies vastaa yksikkönsä henkilöstöhallinnon kokonaisuudesta toimintasäännön mukaisesti sekä tukee ja ohjaa henkilöstöä oman perustehtävänsä toteuttamisessa.

Palveluesimies toimii yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien sekä kumppanuusasiakkaiden kanssa.

Palveluesimies vastaa työyksikkönsä henkilörekisteriasioista, tietoturva- ja tietosuoja-asioista sekä manuaalisten asiakirjojen ohjeiden mukaisesta arkistoinnista vastuualueellaan.

Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveydenhuollon opistoasteen, AMK - tai korkeakoulutasoinen tutkinto sekä johtamiskoulutus ja kokemus.

Viran täytössä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Työaika: 38,75 t/vko

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Lisätietoja antaa Tiina Kallio, puh. 044 718 3289, tiina.kallio@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, Vanhuspalvelut/Kotihoito
Osoite: Kuopio

Tutustu työnantajaan