Palveluesimies - Kuopion kaupunki

Palveluesimies

Kuopion kaupungin Perusturvan palvelualueella vanhus- ja vammaispalveluissa erityisasumispalvelujen palveluohjauksessa on haettavana palveluesimiehen viransijaisuus ajalle 1.9.2019 - 28.1.2020.

Tehtävänkuvaus: Palveluesimies toimii lähijohtajana erityisasumispalvelujen palveluohjauksen tiimissä ja omassa asumispalvelutuotannossa 22 työntekijälle.

Palveluesimies vastaa erityisasumispalvelujen kokonaisuudesta. Hän toimii lähijohtajana työnantajan edustajana. Hän vastaa oman johdettavan yksikkönsä perustehtävän toteutumisesta organisaation strategioiden ja toimintalinjausten mukaisesti. Palveluesimies vastaa itsenäisesti yksikkönsä talousarvion toteutumisesta ja ostopalveluna tuotettujen palvelujen määrärahoista, laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta, kustannusten seuraamisesta, tuloksellisuudesta ja raportoinnista esimiehelleen.

Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista esittämistaitoa.

Kelpoisuusehdot: Sosiaali- ja terveydenhuollon opistoasteen, AMK - tai korkeakoulutasoinen koulutus ja johtamiskoulutus.

Virkaan valittavalla tulee olla Tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja ja voimassa oleva lääkehoitolupa ja lääkehoidon perusteet (LOP).

Työaika: 38,75 t/vko

Palkka: 3215,37 €/kk

Sijaisuudessa noudatetaan koeaikaa.

Lisätietoja antavat: Tiina Kallio 19.7.2019 asti puh. 044 718 3289,
Mari Leikas 29.7.2019 asti puh. 0447183249, Hanna Jokinen 29.7.2019 alkaen puh. 044 718 3303

Kuopion kaupunki, Vanhus- ja vammaispalvelut
Osoite: Kuopio

Erityisasumispalveluissa on vuositasolla noin 600 asiakasta. Suurin osa palveluista järjestetään ostopalveluina. Arviointitiimissä työskentelee 3 sosiaalityöntekijää, 4 palveluohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. Erityisasumispalvelujen omassa palvelutuotannossa on kaksi asumispalvelun yksikköä, joissa työskentelee yhteensä 15 työntekijää.

Tutustu työnantajaan