Palveluesimies: ikäihmisten asumispalvelut, Joensuu (ID4986) - Siun sote

Palveluesimiehen virka Noljakan asumisyksikössä

Siun sote -kuntayhtymässä on haettavana 30.9.2021 mennessä

Palveluesimiehen virka

Ikäihmisten asumispalvelut tarjoavat jatkuvasti kehittyvän ja monipuolistuvan asiakaslähtöisen työn. Haemme palveluesimiestä uuteen maaliskuussa 2022 valmistuvaan ikäihmisten Noljakan asumisyksikköön.

Noljakan asumisyksikön esimiehenä vastaat ja johdat yksikkösi henkilöstöä, taloutta, ja asukaslähtöistä toimintaa, niiden organisointia ja kehittämistä. Osallistut ja vastaat omalta osaltasi asumisyksikön toiminnan aloittamisen toimeenpanosta ja henkilöstösuunnittelusta sekä asukaslähtöisen asukkaan yksilöllistä arkielämää tukevan toimintakonseptin suunnittelusta ja toimeen-panosta. Sidosryhmätyöskentely ja toiminnan laadun seuranta sekä kehittäminen kuuluvat tehtäviisi.

Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Tehtävä edellyttää muutosjohtamistaitoja ja kykyä hallita kokonaisuuksia. Odotamme halua ja rohkeutta uudistaa ja nähdä ikäihmisen asumisen tulevaisuutta uudella tavalla. Kokemus esimiestyöstä asumispalveluissa katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukainen tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen laillistus sekä lupa toimia terveydenhuollon/ sosiaalihuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Virka täytetään 1.1.2022. Virka täytetään, mikäli henkilöstöjaosto perustaa viran.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti. Tehtävän palkka on 3283,00€/kk.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määrä-ajan kuluessa.

Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Lisätietoja antaa keskisen alueen palvelujohtaja Jenni Halonen p. 013 3304253 sähköposti jenni.halonen@siunsote.fi ja keskisen alueen asumispalveluiden palvelupäällikkö Sari Tarvainen p. 013 330 6999 sähköposti sari.tarvainen@siunsote.fi

Virkaan haetaan sähköisesti.

Joensuussa 27.8.2021

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-4986
  • 27.8.2021 - 30.9.2021 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

Yhteystietomme

keskisen alueen palvelujohtaja Jenni Halonen p. 013 3304253 sähköposti jenni.halonen@siunsote.fi ja keskisen alueen asumispalveluiden palvelupäällikkö Sari Tarvainen p. 013 330 6999 sähköposti sari.tarvainen@siunsote.fi

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb