test
Palveluesimies - Oulun kaupunki

Haettavana on PALVELUESIMIEHEN vakinainen virka Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Pohjoisen alueen psykiatristen aluetyöryhmien palveluesimies vastaa Tuiran ja Haukiputaan hyvinvointikeskusten alueille sijoittuvien psykiatristen aluetyöryhmien toiminnasta ja taloudesta. Psykiatriset aluetyöryhmät tuottavat aikuisten perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut ja erikoissairaanhoitotasoisen avohoidon. Palveluesimies vastaa palvelun tuottamisesta ja kehittämisestä alueellaan sekä tekee moniammatillista verkostoyhteistyötä hoito- ja palveluketjujen toimivuuden varmistamiseksi. Palveluesimies toimii henkilöstönsä esimiehenä. Palveluesimiehellä on tukenaan joukko ammattilaisia, mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluesimiehet sekä lääkäreiden esimiehet.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai vähintään soveltuva opistoasteinen tutkinto, jonka lisäksi on hankittu työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 op). Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, asiakaslähtöistä lähestymistapaa ja aikaisempaa kokemusta toiminnan kehittämisestä sekä esimiestyöstä. Eduksi luetaan perehtyneisyys mielenterveystyöhön.

Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Viranhaltijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa viroissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/13274/2021. Hakemukset on toimitettava 13.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa terveydenhuollon erityispalveluiden palvelupäällikkö Marjo Kiviniemi, p. 044 703 6066 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi. Puhelimitse tavoitettavissa varmimmin 30.11 klo. 12-13, 1.12 klo. 14-15 ja 3.12 klo. 10-11.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveydenhuollon erityispalvelut, Pohjoisen alueen psykiatriset aluetyöryhmät

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: 90100 Oulu

Rekommenderade jobb