Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana palveluesimiehen toimi, jonka sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueella avohoidon tulosyksikössä vastaanottopalveluissa.
Kelpoisuusvaatimuksena palveluesimiehen toimeen on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Arvostamme hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä sekä neuvottelu- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme lisäksi kokemusta esimiestyöstä ja johtamisesta sekä Titania-työvuorojärjestelmän hallintaa. Toimit esimiehenä isolle joukolle terveydenhuollon ammattilaisia neljällä eri perusterveydenhuollon vastaanotolla (yhteensä n. 30 sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa). Työtehtävässä vaaditaan ketteryyttä muuttuvissa tilanteissa, ja verkostoitumista muiden esimiesten kanssa.

Toivomme aktiivista ja rohkeaa otetta muutoksen suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Osallistut aktiivisesti vastaanottopalveluiden kehittämiseen, jalkaudut tukien ja seuraten toimintoja eri toimintayksiköissä. Asiakastarpeesta lähtevät työtavat, päivittäisen ja pitemmän aikavälin henkilöstöresurssien suunnittelu ja henkilökunnan innostaminen moniammatilliseen yhteistyöhön ovat osa jokapäiväistä työtehtävääsi.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Emilia Jurvansuu-Honkala puh. 040 135 7704, palvelupäällikkö Paula Niemelä puh. 044 439 4610 ja hoitotyön johtaja Minna Alatalo, puh. 044 439 4900 . Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Rekommenderade jobb