Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana aikuis- ja perhesosiaalityön palvelujohtajan virka. Virkasuhteen alkaessa palvelujohtaja toimii perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueella aikuissosiaalityön sekä perhesosiaalityön tulosyksikköjohtajana ja on tulosalueen johtoryhmän jäsen.

Aikuissosiaalityön ja perhesosiaalityön tulosyksiköissä järjestetään sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaisia palveluja. Palvelujohtaja vastaa tulosyksiköiden toiminnallisesta kokonaisuudesta ja kehittämisestä sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Hän päättää valmistelusta palvelujen myöntämisestä ja osallistuu hallintomenettelyyn liittyvien asiakirjojen valmisteluun. Virkaan kuuluu myös yhteistyö sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa sekä moniammatillinen verkostotyö ja palveluprosessien koordinointi.

Kelpoisuusvaatimuksena palvelujohtajan virkaan on soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus. Viran menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta, näkemystä palvelujen asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja uusista palvelutuotannon tavoista. Arvostamme kokemusta johtamistehtävistä, joihin on sisältynyt talouden ja henkilöstön johtamista sekä kokemusta hallintomenettelystä ja muutoksenhakuasioiden valmistelusta toimielimelle. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia yhteistyössä eri sidosryhmien sekä palveluntarjoajien kanssa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveen. Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.